Titlurile documentelor The Titles of the Papers
Titlurile Autor Titles Author
0 Introducere   (source) Consilier Divin 0 Foreword   (source) Divine Counselor
Partea a I-a
Universul Central şi Supraunversurile
PART I
The Central and Superuniverses
1 Tatăl Universal   (source) Consilier Divin 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Natura lui Dumnezeu   (source) Consilier Divin 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Atributele lui Dumnezeu   (source) Consilier Divin 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Relaţiile lui Dumnezeu cu universul   (source) Consilier Divin 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Relaţia lui Dumnezeu cu individul   (source) Consilier Divin 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Fiul Etern   (source) Consilier Divin 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Poziţia Fiului Etern faţă de univers   (source) Consilier Divin 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Spiritul Infinit   (source) Consilier Divin 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Relaţia Spiritului Infinit cu universul   (source) Consilier Divin 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Trinitatea paradisului   (source) Cenzor Universal 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Insula eternă a paradisului   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Universul universurilor   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Sferele sacre ale paradisului   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Universul central şi divin   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Cele Şapte suprauniversuri   (source) Cenzor Universal 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Cele Şapte Spirite Maestru   (source) Cenzor Universal 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Cele şapte grupuri de spirite supreme   (source) Consilier Divin 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Personalităţile Supreme ale Trinităţii   (source) Consilier Divin 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Fiinţe coordonate de origine trinitară   (source) Consilier Divin 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Fiii paradisiaci ai lui Dumnezeu   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Fiii Creatori Paradisiaci   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Fiii lui Dumnezeu trinitizaţi   (source) Puternic mesager 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Mesagerii solitari   (source) Consilier Divin 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Personalităţi superioare ale spiritului infinit   (source) Consilier Divin 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Oştirile mesagerilor spaţiului   (source) Înălţat în Autoritate 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Spiritele ocrotitoare ale universului central   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Serviciul supernafimilor primari   (source) Desăvârşitor al Întelepciunii 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor   (source) Puternic mesager 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Directorii de putere ai universului   (source) Cenzor Universal 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Personalităţi ale marelui univers   (source) Puternic mesager 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Corpul Finalităţii   (source) Consilier Divin şi de Unul Fără de Nume şi de Număr 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
Partea a II-a
Universul local
PART II
The Local Universe
32 Evoluţia universurilor locale   (source) Puternic mesager 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Administrarea universului local   (source) Căpetenia Arhanghelilor 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Spiritul-mamă al universului local   (source) Puternic mesager 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Fiii lui Dumnezeu ai universului local   (source) Căpetenia Arhanghelilor 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Purtătorii vieţii   (source) Fiu Vorondadek 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Personalităţi ale universului local   (source) Strălucitoare Stea de Seară 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Spirite ocrotitoare ale universului local   (source) Melchizedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Oştirile serafice   (source) Melchizedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Fiii ascendenţi ai lui Dumnezeu   (source) Puternic mesager 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Aspecte fizice ale universului local   (source) Arhanghel 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energia — mintea şi materia   (source) Puternic mesager 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Constelaţiile   (source) Malavatia Melchizedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Artizanii celeşti   (source) Arhanghel 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Administrarea sistemului local   (source) Melchizedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Sediul sistemului local   (source) Arhanghel 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Cele şapte lumi palat   (source) Strălucitoare Stea de Seară 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Viaţa morontială   (source) Arhanghel 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Lumile locuite   (source) Melchizedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Prinţii Planetari   (source) Lanonandek Secundar 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Adamii planetari   (source) Lanonandek Secundar 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Epocile planetare ale muritorilor   (source) Puternic mesager 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Rebeliunea lui Lucifer   (source) Manovandet Melchizedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Problemele rebeliunii lui Lucifer   (source) Puternic mesager 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Sferele luminii şi ale vieţii   (source) Puternic mesager 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Unitate universală   (source) Puternic Mesager şi Machiventa Melchizedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
Partea a III-a
Istoria Urantia
PART III
The History of Urantia
57 Originea Urantiei   (source) Purtător al Vieţii 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Stabilirea vieţii pe Urantia   (source) Purtător al Vieţii 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Era vieţii marine pe Urantia   (source) Purtător al Vieţii 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Urantia pe parcursul erei vieţii terestre primitive   (source) Purtător al Vieţii 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Era mamiferelor pe Urantia   (source) Purtător al Vieţii 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Rasele la aurora omului primitiv   (source) Purtător al Vieţii 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Prima familie umană   (source) Purtător al Vieţii 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Rasele evolutive de culoare   (source) Purtător al Vieţii 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Supracontrolul evoluţiei   (source) Purtător al Vieţii 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Prinţul planetar al urantiei   (source) Melchizedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Rebeliunea planetară   (source) Melchizedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Începutul civilizaţiei   (source) Melchizedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Instituţiile umane primitive   (source) Melchizedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Evoluţia guvernului uman   (source) Melchizedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Dezvoltarea statului   (source) Melchizedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Guvernul pe o planetă vecină   (source) Melchizedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Grădina Edenului   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Adam şi Eva   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Greşeala lui Adam şi a Evei   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 A doua grădină   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Creaturile mediane   (source) Arhanghel 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Rasa violetă după zilele lui Adam   (source) Arhanghel 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Expansiunea andită în orient   (source) Arhanghel 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Expansiunea Andită în Occident   (source) Arhanghel 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Dezvoltarea civilizaţiei moderne   (source) Arhanghel 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Evoluţia căsătoriei   (source) Şeful Serafimilor 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Instituţia căsătoriei   (source) Şeful Serafimilor 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Căsătoria şi viaţa familială   (source) Şeful Serafimilor 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Originile adoraţiei   (source) Strălucitoare Stea de Seară 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Evoluţia primitivă a religiei   (source) Strălucitoare Stea de Seară 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Cultele fantomelor   (source) Strălucitoare Stea de Seară 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Fetişurile, farmecele şi magia   (source) Strălucitoare Stea de Seară 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Păcatul, sacrificiul şi ispăşirea   (source) Strălucitoare Stea de Seară 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Şamanismul — vraciul şi preoţii   (source) Melchizedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Evoluţia rugăciunii   (source) Şeful Medianilor 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Evoluţia ulterioară a religiei   (source) Melchizedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Învăţăturile lui Melchizedek în Orient   (source) Melchizedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Învăţăturile lui Melchizedek în Levant   (source) Melchizedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Yahweh — Dumnezeul evreilor   (source) Melchizedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Evoluţia conceptului de Dumnezeu la Evrei   (source) Melchizedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Învăţăturile lui Melchizedek în Occident   (source) Melchizedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Problemele sociale ale religiei   (source) Melchizedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Religia în experienţa umană   (source) Melchizedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Natura reală a religiei   (source) Melchizedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Fundamentele credinţei religioase   (source) Melchizedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Realitatea experienţei religioase   (source) Melchizedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Creşterea conceptului trinităţii   (source) Melchizedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Deitate şi realitate   (source) Melchizedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Nivelurile realităţii universului   (source) Melchizedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Originea şi natura ajustorilor gândirii   (source) Mesager Solitar 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Misiunea şi ajutorul ajustorilor gândirii   (source) Mesager Solitar 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Poziţia ajustorilor în raport cu creaturile universului   (source) Mesager Solitar 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Poziţia Ajustorilor în raport cu muritorii individuali   (source) Mesager Solitar 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Ajustorul şi sufletul   (source) Mesager Solitar 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Supravietuirea personalitătii   (source) Mesager Solitar 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Păzitorii Serafici ai Destinului   (source) Şeful Serafimilor 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Guvernarea planetară a serafimilor   (source) Şeful Serafimilor 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Fiinţa Supremă   (source) Puternic mesager 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Atotputernicul suprem   (source) Puternic mesager 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Dumnezeu Supremul   (source) Puternic mesager 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Cel suprem şi cel ultim - timpul şi spaţiul   (source) Puternic mesager 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Efuziunile lui Christ Mihail   (source) Șeful Stelelor de Seară 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
Partea a IV-a
Viaţa şi învăţăturile lui Iisus
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Manifestarea lui Mihail pe Urantia   (source) Mantutia Melchizedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Epoca manifestării lui Mihail   (source) Comisia Medianilor 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Naşterea şi pruncia lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Prima copilărie a lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Ultima parte a copilăriei lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Iisus la Ierusalim   (source) Comisia Medianilor 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 Cei doi ani cruciali   (source) Comisia Medianilor 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Anii adolescenţei   (source) Comisia Medianilor 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Viaţa de tânăr a lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Urmarea vieţii de adult a lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 În drum către Roma   (source) Comisia Medianilor 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Religiile lumii   (source) Comisia Medianilor 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Şederea la Roma   (source) Comisia Medianilor 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Reîntoarcerea de la Roma   (source) Comisia Medianilor 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Anii de tranziţie   (source) Comisia Medianilor 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Ioan Botezătorul   (source) Comisia Medianilor 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Botezul şi cele patruzeci de zile   (source) Comisia Medianilor 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Şederea în aşteptare din Galileea   (source) Comisia Medianilor 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Formarea mesagerilor împărăţiei   (source) Comisia Medianilor 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 Cei doisprezece apostoli   (source) Comisia Medianilor 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Hirotonisirea celor doisprezece   (source) Comisia Medianilor 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Începutul lucrării publice   (source) Comisia Medianilor 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Paştele la Ierusalim   (source) Comisia Medianilor 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Traversarea Samariei   (source) Comisia Medianilor 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 La Gilboa şi în Decapolis   (source) Comisia Medianilor 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Patru zile memorabile în Capernaum   (source) Comisia Medianilor 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Primul turneu de predicare în Galileea   (source) Comisia Medianilor 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Interludiul vizitei la Ierusalim   (source) Comisia Medianilor 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Formarea evangheliştilor în betsaida   (source) Comisia Medianilor 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Cel de-al doilea turneu de predicare   (source) Comisia Medianilor 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Cel de-al treilea turneu de predicare   (source) Comisia Medianilor 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Şederea şi învăţătura la ţărmul mării   (source) Comisia Medianilor 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Evenimentele premergătoare crizei din Capernaum   (source) Comisia Medianilor 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Criza din Capernaum   (source) Comisia Medianilor 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Ultimele zile la Capernaum   (source) Comisia Medianilor 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Fugind prin Galileea nordică   (source) Comisia Medianilor 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Şederea la tyr şi la Sidon   (source) Comisia Medianilor 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 În Cezareea lui Filip   (source) Comisia Medianilor 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Muntele transfigurării   (source) Comisia Medianilor 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Turneul din decapolis   (source) Comisia Medianilor 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Rodan din Alexandria   (source) Comisia Medianilor 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Urmarea discuţiilor lui Rodan   (source) Comisia Medianilor 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Sărbătoarea Tabernacolelor   (source) Comisia Medianilor 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Hirotonisirea celor şapte zeci la Magadan   (source) Comisia Medianilor 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Sărbătoarea dedicării   (source) Comisia Medianilor 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Misiunea din pereea începe   (source) Comisia Medianilor 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Ultimul turneu în Pereea de nord   (source) Comisia Medianilor 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Vizita la filadelfia   (source) Comisia Medianilor 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Reînvierea lui Lazăr   (source) Comisia Medianilor 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Ultimele învăţături din Pella   (source) Comisia Medianilor 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Împărăţia Cerurilor   (source) Comisia Medianilor 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Pe drumul Ierusalimului   (source) Comisia Medianilor 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Intrarea în Ierusalim   (source) Comisia Medianilor 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Luni în Ierusalim   (source) Comisia Medianilor 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Marţi dimineaţa la templu   (source) Comisia Medianilor 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Ultimul discurs de la templu   (source) Comisia Medianilor 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Marţi dimineaţa pe Muntele Măslinilor   (source) Comisia Medianilor 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Miercuri, ziua de odihnă   (source) Comisia Medianilor 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Ultima zi în tabără   (source) Comisia Medianilor 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Cina cea Din Urmă   (source) Comisia Medianilor 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Discursul de adio   (source) Comisia Medianilor 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Ultimele încurajări şi avertismente   (source) Comisia Medianilor 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 La Ghetsimani   (source) Comisia Medianilor 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Iisus trădat şi arestat   (source) Comisia Medianilor 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 În faţa tribunalului Sinedriului   (source) Comisia Medianilor 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Judecata în faţa lui Pilat   (source) Comisia Medianilor 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Cu puţin Înainte de răstignire   (source) Comisia Medianilor 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Răstignirea   (source) Comisia Medianilor 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 Ceasul Înmormântării   (source) Comisia Medianilor 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Învierea   (source) Comisia Medianilor 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Apariţiile morontiale ale lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Apariţia apostolilor şi a altor ucenici influenţi   (source) Comisia Medianilor 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Apariţiile în Galileea   (source) Comisia Medianilor 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Apariţiile finale şi urcarea la cer   (source) Comisia Medianilor 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Revărsarea Spiritului Adevărului   (source) Comisia Medianilor 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 După rusalii   (source) Comisia Medianilor 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Credinţa lui Iisus   (source) Comisia Medianilor 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission